AutoCAD DWG ,DXF and DWF To SVG Converter cho phép bạn chuyển đổi các file định dạng từ DWG sang PDF, từ DXF sang SVG và từ DWF sang PDF trực tiếp mà không cần AutoCAD, nó chuyển đổi các file DWG, DXF và DWF sang file vector SVG, nhanh chóng và dễ dàng

Những nét tính năng chính :

• Cuyển đổi một loạt các file DWG DXF DWF sang file SVG mà không cần đến AutoCAD.
• Hỗ trợ màu sắc đích thực
• Bạn có thể chuyển đổi model space, tất cả các layouts, paperspace, hay layout cuối cùng có hiệu lực sang file SVG.
• Có thể điều chỉnh kích cỡ của trang output với sự sắp xếp của nó 1 cách tự động
• Hỗ trợ định dạng file nén SVGZ
• Có thể xuất thông tin về entity sang file SVG
• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của file DWG/DXF (Hỗ trợ định dạng R2.5-2008).
• Dễ sử dụng

Hỗ trợ các hệ điều hành :
*Windows 98 / NT4 / 2000 / ME / XP / Vista.
*Pentium-100. 32 MB RAM

SERIAL: 16ZOVR160EGFBUWYLXNQDZDA4898SI9
Nhấn Vào Đây Để Tải Về