Absolute Video Converter 3.0.7 (NEW- FULL) -Phần mềm mạnh mẽ và dễ sử dụng để chuyển đổi các định dạng video

Absolute Video Converter là phần mềm mạnh mẽ và dễ sử dụng để chuyển đổi các định dạng video. Nó có thể chuyển đổi qua lại các định dạng files VCD(PAL,NTSC), SVCD (PAL,NTSC), DVD(PAL,NTSC) (KHÔNG bao gồm các files DVD định dạng BUP, IFO), AVI/DivX/Xvid, Standard MPEG, and WMV/ASF

Các tính năng:

Chuyển VCD sang SVCD, DVD, AVI/ DivX/Xvid, WMV/ ASV;
Chuyển SVCD sang VCD, DVD, AVI/ DivX/Xvid,WMV/ ASF;
Chuyển DVD sang VCD, SVCD, AVI/ DivX/Xvid,WMV/ ASF;
Chuyển Avi sang VCD, SVCD, DVD, WMV/ ASF;
Chuyển WMV/ASF sang VCD, SVCD, AVI/ DivX/Xvid;
Cài đặt width, height, framerate and audio bitrate, samplerate cho Video xuất;
Chiết xuất âm thanh từ Video với thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc ( tùy bạn chỉnh).
Chiết xuất ảnh từ Video.
Xem trước file trước khi chuyển.
Chuyển đổi tốc độ cao.
Chuyển đổi chỉ với một cú kích chuột phải,
Giao diện thông minh và gọn nhẹ, dễ sử dụng

Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Name : iMST
Serial: aT==YvRiYOaiy0DrRq