Power AMR MP3 WAV WMA M4A AC3 Audio Converter là một công cụ chuyển đổi âm thanh cho phép bạn chuyển đổi nhiều định dạng âm thanh WAV, MP3, MP2, MP1, MPEG, MP4, M4A, AAC, OGG, AVI, MPC, MOV, QT, AIFF, AU, AC3, WMA or 3GP to WAV, MP3, MP2, OGG, AC3, VOX, WMA hay định dạng AMR .

Tính năng chính:
- Chuyển đổi WAV, MP3, MP2, MP1, MPEG, MP4, M4A, AAC, OGG, AVI, MPC, MOV, QT, AIFF, AU, AC3, WMA hay 3GP to WA
- Chuyển đổi WAV, MP3, MP2, MP1, MPEG, MP4, M4A, AAC, OGG, AVI, MPC, MOV, QT, AIFF, AU, AC3, WMA hay 3GP to MP3
- Chuyển đổi WAV, MP3, MP2, MP1, MPEG, MP4, M4A, AAC, OGG, AVI, MPC, MOV, QT, AIFF, AU, AC3, WMA hay 3GP to MP2
- Chuyển đổi WAV, MP3, MP2, MP1, MPEG, MP4, M4A, AAC, OGG, AVI, MPC, MOV, QT, AIFF, AU, AC3, WMA hay 3GP to OGG
- Chuyển đổiWAV, MP3, MP2, MP1, MPEG, MP4, M4A, AAC, OGG, AVI, MPC, MOV, QT, AIFF, AU, AC3, WMA hay 3GP to AC3
- Chuyển đổi WAV, MP3, MP2, MP1, MPEG, MP4, M4A, AAC, OGG, AVI, MPC, MOV, QT, AIFF, AU, AC3, WMA hay 3GP to VOX
- Chuyển đổiWAV, MP3, MP2, MP1, MPEG, MP4, M4A, AAC, OGG, AVI, MPC, MOV, QT, AIFF, AU, AC3, WMA hay 3GP to WMA *
- Chuyển đổi WAV, MP3, MP2, MP1, MPEG, MP4, M4A, AAC, OGG, AVI, MPC, MOV, QT, AIFF, AU, AC3, WMA hay 3GP to AMR


Hỗ trợ thêm thư mục :
-Giao diện đơn giản, dễ sử dụng và độ tinh chỉnh cao.
-Tốc độ chuyển đổi nhanh: chuyển đổi định dạng âm thanh trực tiếp không cần file tạm thời nào, và bật tốc độ chuyển đổi nhanh và tiết kiệm không gian ổ cứngF.
-Nối đoạn file âm thanh.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về