Với phần mềm Fast video indexer để bắt ảnh video, bạn có thể xem qua bộ sưu tập của bạn để tìm những đoạn video đặc biệt . Xem qua là cách đơn giản và nhanh hơn tìm kiếm, và bạn không cần tốn nhiều thời gian để xem những tiêu để cho đoạn video clip của bạn.
Nhấn Vào Đây Để Tải Về