Absolute MP3 Splitter Converter sẽ giúp bạn chuyển đổi, chia nhỏ và nối các file audio mà không làm giảm chất lượng âm thanh.

Tính năng:

- Split audio file: Chia một file audio lớn thành nhiều file nhỏ ở mọi định dạng.
- Merge audio files: Kết nối nhiều file audio thành một file lớn dù định dạng file nguồn khác nhau.
- Convert audio formats: chuyển đổi MP3, WAV, WMA, OGG, hỗ trợ chuyển đổi nhiều file cùng một lúc.
- Various Splitting Mode: cắt MP3, WAV, WMA, OGG, hỗ trợ cắt nhiều file cùng một lúc.
- Step by step Wizard: hướng dẫn từng bước một
- Frequency and Bitrate settings: thiết lập tần số, kênh và bitrate trước khi chia nhỏ hoặc kết nối để có file đích chất lượng tốt và phù hợp.
- File Information: xem và chỉnh sửa thông tin thẻ ID3 như: tiêu đề, nghệ sĩ, album, thể loại, lời bài hát,...

Nhấn Vào Đây Để Tải Về
User Name : KhongBiet_CiN1 TeAm
Company : CiN1-TeAm.com
Serial No.: AMWR-TF477-46YM4-W74MH-6YDQ9