Để Ipod của bạn thật sự thành một "siêu" Ipod với các video file cao cấp.Với Plato Video To iPod Converter điều đó thật dễ dàng,Plato Video To iPod Converter giúp bạn chuyển đổi gần như tất cả các video file sang cho Ipod.chương trình nhỏ gọn,giao diện đẹp và sư dụng thật dễ.

[IMG]http://www.*******************/dd/uploads/monthly_04_2008/post-70440-1208360377.jpg[/IMG]

Chương trình cho phép bạn chuyển đổi hầu hết định dạng file video như rm, divx, xvid, avi, wmv, asf, mpg, mpeg, vob, mov, qt, vcd, svcd thành định dạng của máy Apple iPod video (mp4).
Tải Về Với Pass congtruongit.com